5. Overzicht studiedagen BSO

Hieronder staat een overzicht van de studiedagen bij scholen in het schooljaar 2022-2023.