2. Algemene voorwaarden

In dit document staan de algemene voorwaarden voor dagopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang opgesteld door de brancheorganisatie.